Verinäytteiden avulla voidaan kartoittaa koirien, kissojen ja hevosten yleiskuntoa ja terveydentilaa. Näytteiden avulla saadaan esimerkiksi tietoa kilpahevosten hapenkuljetuskyvystä, lihaskunnosta ja mahdollisista fyysiseen kuntoon vaikuttavista tulehdustiloista sekä sairauksista. Koirilla ja kissoilla verinäytteitä käytetään apuna terveydentilan arvioinnissa ja esimerkiksi tulehdustiloissa tai maksa- ja munuaissairauksissa hoitovasteen arvioinnissa. Sekä hevosille, että pieneläimille on tarjolla valmiiksi suunnitellut analyysikokonaisuudet, joita voidaan täydentää tarvittaessa lisäanalyyseillä. Näytteeksi tarvitaan kokoverta seerumista tehtäviä analyysejä varten sekä verta, johon on lisätty tiettyjen analyysien edellyttämää hyytymisenestoainetta. Hyytymisenestoaineet ovat valmiina näytteenottoputkissa. Tutkimukset tehdään Seinäjoella.

Verinäytteen ottamisessa ja käsittelyssä huomioitavaa

Eläimen esivalmistelu näytteenottoa varten on tärkeää. Eläin tulisi pitää levossa ennen näytteenottoa, koska rasitus vaikuttaa moniin määrityksiin (esim. leukosyytit, CK, ASAT ja kortisoli).  Syömisen seurauksena kehittyvä lipemia eli seerumin rasvatason nousu taas häiritsee analyysejä ja voi muuttaa tuloksia jopa moninkertaisesti, joten koiraa ja kissaa tulisi paastottaa noin 12 tuntia ennen näytteenottoa ja hevosta mahdollisuuksien mukaan. Verinäyte on pyrittävä ottamaan hemolyysiä eli veren punasolujen hajoamista aiheuttamatta käyttäen mahdollisimman suurta neulaa. Näytteen voimakas hemolysoituminen vaikuttaa lähes kaikkiin tuloksiin, eikä hemolysoituneesta näytteestä voida aina edes yrittää tehdä kaikkia analyysejä. Näyteputket tulee pyrkiä täyttämään merkkiviivaan asti. Liian täysissä hyytymisenestoainetta sisältävissä putkissa oleva veri hyytyy osin, ja analyyseistä saatavat tulokset on virheellisiä (esim. PVK).  

Laboratoriosta voi tilata näytteenotto- ja lähetystarvikkeita. Näytteenoton jälkeen hyytymisenestoainetta sisältäviä putkia käännellään muutaman kerran rauhallisesti ylösalaisin, jotta hyytymisenestoaine sekoittuisi vereen. Näytteitä olisi hyvä seisottaa puolisen tuntia huoneenlämmössä ennen niiden jatkokäsittelyn aloittamista. Näytteet voi tuoda suoraan laboratorioon tai ne voi pakata ja lähettää siten, etteivät ne pääse jäätymään kuljetuksen aikana tai jää postiin viikonlopun ajaksi. 

Huolehdimme SeiLabissa analysoimiemme kliinisten näytteiden tulosten oikeellisuudesta ja tarkkuudesta suorittamalla jatkuvasti analyysikohtaista laadunvarmistusta ja osallistumalla vuosittain laboratorioiden välisiin vertailumittauksiin. 

Seerumin progesteroni

Kokenut kasvattaja pystyy päättelemään koiran kiimakierron vaiheen melko tarkasti koiran käyttäytymisen perusteella ja valitsemaan sopivan astutusajankohdan havaintojensa perusteella. Jos kiiman vaiheen arviointi on hankalaa, astutusmatka suuntautuu kauas tai jos koira on tarkoitus keinosiementää tuore- tai pakastespermalla, seerumin progesteroninäytteitä voidaan käyttää apuna kiimakierron tarkan vaiheen ja oikean astutus- tai keinosiemennysajankohdan määrittämiseen. Näytteenotto pyritään kohdentamaan esikiimavaiheen loppupäiviin (tavallisesti 8 tai 9 vrk verisen emätinvuodon alkamisesta), jolloin voidaan selvitä yhdellä näytteenotolla, mutta usein tarvitaan useampia näytteitä ennen kuin oikea astutus- tai siemennysajankohta selviää.  Analyysi on immunokemiallinen ja näytteeksi tarvitaan kokoverta. Seerumin progesteronitaso vaihtelee eri vuorokaudenaikoina, ja perättäiset näytteet tulisi ottaa tulosten vertailtavuuden vuoksi mieluiten samaan vuorokaudenaikaan ja tutkituttaa samassa laboratoriossa samalla tutkimusmenetelmällä. Paras näytteenottoaika on aamu.

Madonmunamääritys hevosen ulosteesta

Sisäloiset, kuten pienet ja suuret sukkulamadot sekä heisimadot, ovat hevosilla kohtalaisen yleisiä. Varsojen tavallisin sisäloinen on suolinkainen. Sisäloisia esiintyy erityisesti suurissa talleissa, joissa kasvatetaan hevosia ja talleissa, joihin tulee valmennettavaksi tai hoidettavaksi hevosia useilta eri talleilta. Runsaina esiintyessään ne haittaavat mm. varsojen kasvua, heikentävät aikuisilla hevosilla ravinnon hyväksikäyttöä sekä aiheuttavat alikuntoisuutta ja ähkyjä.  Lääkityksen tarvetta ja lääkkeiden tehoa voidaan selvittää madonmuna-analyysien avulla ja infektio todetaan ulostenäytteestä. Pikkuvarsojen näytteiden tutkimiseen analyysi ei sovellu, sillä varsoilla yleiset suolinkaiset erittävät madonmunia ulosteeseen ainoastaan ajoittain. Näytteeksi otetaan ulostepallero kolmelta eri ulostuskerralta kahdelta tai kolmelta peräkkäiseltä päivältä. Ulosteet pakataan mahdollisimman ilmatiiviisti muovipussiin, jonka päälle merkitään hevosen nimi ja näytteenottopäivämäärät. Näytettä säilytetään jääkaapissa tutkittavaksi toimittamiseen saakka. Näytteet kannattaa toimittaa itse laboratorioon tai lähettää alkuviikosta ma – ke riittävän nopealla toimitustavalla.  Tutkimukset tehdään Seinäjoella.

Pienet sisäloismäärät (alle 200 munaa ulostegrammassa) eivät haittaa hevosta. Tätä suuremmat loismäärät vaativat toimenpiteitä. Sisäloisten häädössä tulisi välttää kaikkien hevosten rutiininomaisia lääkityksiä lääkeaineresistenssin synnyn ehkäisemiseksi. On viisainta antaa tallin eläinlääkärin laatia tallikohtaisen ja yksilöllisen sisäloistentorjuntasuunnitelma.  Loishäätöjä annetaan sopivalla valmisteella ainoastaan niille hevosille, jotka niitä tarvitsevat. Lääkitysten tehoa seurataan uusintanäytteitä tutkimalla. Tärkeää on huolehtia myös talli-, tarha- ja laidunhygieniasta, sillä sisäloiset leviävät ulosteiden välityksellä. 

Utaretulehdustutkimus

Utaretulehdustutkimuksessa määritetään tulehduksen aiheuttavat bakteerit oikean hoidon aloittamiseksi. Tulehdukset vaikuttavat eläimen terveyteen ja maidon laatuun. Eläimen vastustuskyky voi olla heikentynyt esim. poikimisen jälkeen ja bakteerikanta sekä eläimen vastustuskyky vaikuttavat oireiden voimakkuuteen ollen lieviä tai hyvinkin vakavia. Näyte otetaan mahdollisimman puhtaasti desinfioimalla sekä vetimet että näytteenottajan kädet. Vetimien tai sormien ei saa osua näyteputken tai sen korkin sisäpintaan. Näytettä otetaan mahdollisimman paljon, vähintään 1/3 näyteputkesta. Näyte tulisi ottaa tabletilliseen näyteputkeen, etenkin jos näyte lähetetään laboratorioon. Näytteet tutkitaan ensisijaisesti Haapavedellä, Kauhajoella tutkimuksia tehdään pienimuotoisesti.