Näytteenotto voidaan toteuttaa niin, että laboratorion henkilökunta ottaa näytteet. Tarjoamme näytteenottopalvelua pintahygienia-, elintarvike- ja vesinäytteille ja näytteenottopalvelua on saatavissa Seinäjoen ja Haapaveden toimipisteistämme. Toimintamme perustuu asiakkaan ja näytteenottajan yhdessä tekemään suunnitelmaan ja yhteistyöhön. Laboratorio vastaa siitä, että näytteet tulevat oikein otetuiksi, tuo mukanaan tarvittavat näytteenottovälineet ja – tarvikkeet sekä huolehtii laadunvarmistuksesta. Asiakkaamme ovat kokeneet palvelun hyväksi ja käytännönläheiseksi, palvelu on joustavaa ja näytteenottoa voidaan kohdentaa asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Omavalvontanäytteiden ottoon palvelu on käytettävissä pintahygienia-, elintarvike/ruokanäytteille ja vesinäytteille. Näytteenoton toteutuksesta sovitaan asiakkaan tarpeiden ja aikataulun mukaisesti ja näytteet tullaan ottamaan ennalta sovitun aikataulun mukaan. Palvelua aloitettaessa voidaan sopia näytteenottokuukaudet ja näytemäärät ja ajankohdan lähestyessä laboratoriosta otetaan yhteyttä aikataulun tarkentamiseksi ja tullaan ottamaan näytteet.

Vesinäytteitä otamme vesilaitosten talousvesistä, uimarantavesistä, uima-allasvesistä tai luonnonvesistä. Tarjoamme valvontaohjelmaan perustuvaa näytteenottoa suurille ja pienille vesilaitoksille sekä kunnille että kaupungeille uimaranta- tai uima-allasvesien näytteenottoon. Otamme näytteitä myös luonnonvesistä. Käytössämme on sertifioituja näytteidenottajia.

Haapavesi        p. 0400 216 057 taina.haapakoski(at)seinajoki.fi

Seinäjoki           omavalvontanäytteet, talous- ja uimavesinäytteet

p. 050 464 0273 emma-tuulia.ruohomaki(at)seinajoki.fi