Seleenianalyysit

Seleenianalyyseissä määritetään maidon tai rehun seleenipitoisuus. Seleenin puutos voi aiheuttaa karjalle monia sairauksia ja saadun tuloksen perusteella ruokintaa, lääkitystä tai lannoitusta voidaan muuttaa tarvittavaan suuntaan. Helposti toteutettavalla näytteenotolla ja nopealla analyysillä saadaan arvokasta tietoa. Näytteeksi tarvitaan 150 ml maitonäyte ja näytteet tutkitaan Seinäjoella. Rehunäytteestä on usein tarve tehdä myös muita analyysejä ja seleenin voi helposti tilata lisäanalyysiksi kokonaisuuteen.

Neulasanalyysit

Neulasanalyysin tarkoituksena on selvittää puuston ravinnetila. Tiedon perusteella ravinnetilaa voidaan kohentaa esim. lannoittamalla. On tärkeä tietää mitä ravinteita tulisi olla, joten silloin apuna voidaan käyttää neulasanalyysiä. Analyysissä tutkitaan neulasista kerätystä näytteestä typpi, fosfori, kalium, kalsium, magnesium, boori, kupari, mangaani, sinkki ja rikki. Näytteeksi kerätään edellisvuoden kasvaimia noin kymmenen oksankiehkuraa. Näytteet otetaan puiden etelänpuoleisien latvuskerroksien oksienkärjistä tai latvuksen ylimmästä kolmanneksesta. Oikea-aikainen näytteenottoaika on talviaika (joulukuusta maaliskuun loppuun). Näytteet pakataan paperisiin tai pahvisiin näyteastioihin (esim. paperipussi) ja näytteet tutkitaan Seinäjoella.